LỊCH KHAI GIẢNG

 • Tối Ưu Hệ Thống Phân Phối

  Tòa nhà A2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 01/2020

 • Xây Dựng & Phát Triển Kênh Bán Hàng MT

  Đại học tài chính Marketting - 2C, đường Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 02/2020

 • Xây Dựng & Phát Triển Kênh Phân Phối GT

  Tòa nhà A2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 05/2020

 • Xây Dựng & Phát Triển Kênh Phân Phối Online

  Tòa nhà A2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 03/2020

 • Chuyên Sâu Trade Marketing

  Tòa nhà A2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 01/2020

 • Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Ưu Việt

  Tòa nhà A2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 05/2020

 • Visual Merchandising

  Tòa nhà A2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội

  Thời gian học: 8h - 12h và 14h - 17h

  Dự kiến Tháng 05/2020

Bạn không thể có kết quả mới dựa trên cách làm cũ. Bạn muốn thành công phải học theo người thành công!

Đăng ký nhận thông tin khóa học

Hotline: 0961.819.166
""
1
Previous
Next